กระถินริมรั้ว

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา  สพท.อุบลราชธานีเขต ๑

ได้จัดทำวิดีทัศน์เสนอเกี่ยวกับการปลูกต้นกระถินรอบรั้วโรงเรียน

ผลงานการถ่ายวิดีโอของนักเรียน

กลุ่มดาวแห่งความดี

Advertisements