งานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60

งานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60

เกณฑ์การแข่งขัน

ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปศึกษา

การงานอาชีพ

เทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปฐมวัย

กิจกรรมท้องถิ่น

Advertisements