พยัญชนะ

พยัญชนะ

พยัญชนะ ในทางภาษาศาสตร์ หมายถึง เสียงแบบหนึ่งในภาษา ออกเสียงให้แตกต่างได้จากลักษณะของอวัยวะออกเสียงในช่องปาก และลักษณะอื่นๆ เช่น การพ่นลม หรือเสียงก้อง ไม่ก้อง นอกจากนี้ยังหมายถึงตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะด้วย ขณะที่ผู้ใช้ภาษาทั่วไปมักจะเข้าใจว่า ‘พยัญชนะ’ คือตัวอักษรแทนเสียงพยัญชนะเพียงอย่างเดีย

พยัญชนะไทยมีทั้งหมด 44 รูป

พยัญชนะมี 21 เสียง

 1. ข ฃ ค ต ฆ

 2. ฉ ช ฌ

 3. ซ ศ ษ ส

 4. ญ ย

 5. ฎ ด กับเสียง

 6. ฑ บางคำ

 7. ฏ ต

 8. ฐ ถ ฑ ฒ ท ธ

 9. น ณ

 10. ผ พ ภ

 11. ฝ ฟ

 12. ล ฬ

 13. ห ฮ

 14. เสียง อ ไม่นับ

รูปพยัญชนะ มี 44 ตัว คือ
1. อักษรสูง มี 11 ตัว คือ ข ข ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
2. อักษรกลาง มี 9 ตัว ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
3. อักษรต่ำ มี 24 ตัว คือ
3.1 อักษรคู่ คืออักษรต่ำที่เป็นคู่กับอักษรสูง มี 14 ตัว คือ ค ค ฆ ช ฌ ซ ฑ ฒ ท ธ พ ภ ฟ ฮ
3.2 อักษรเดี่ยว คืออักษรต่ำที่ไม่มีอักษรสูงเป็นคู่กัน มี 10 ตัว คือ ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ

Advertisements