คำขวัญอุบลราชธานี

“อุบลเมืองดอกบัวงาม  แม่นำสองสี  มีปลาแซบหลาย  หาดทรายแก่งหิน

        ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม  งามลำเทียนพรรษา

ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”

Advertisements