Candle Festival

ช่วง นี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษา  ซึ่งหลายๆ จังหวัดมีงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่  โดยเฉพาะงานแห่เทียนพรรษานานาชาติของจังหวัดอุบลราชธานี  ผู้เขียนจึงนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนพรรษา  เช่น

candle  = เทียน

festival  = เทศกาล

parade = ขบวนแห่, เดินขบวน

procession = ขบวน

Buddhist Lent = เข้าพรรษา

The End of Buddhist Lent = ออกพรรษา

beeswax = ขี้ผึ้ง

descend= สืบทอดมา

auspicious = เป็นฤกษ์ดี

meditation = การทำสมาธิ

ordain = บวช

laymen = ฆราวาส

moulding = หล่อพิมพ์

sculpting= แกะสลัก

craft = ประดิษฐ์โดยใช้ฝีมือ

http://www.tatnews.org/events/events/2011/july/5514.asp

Advertisements